BIBI NURning “Profil fotografiyalari” albomi

“Profil fotografiyalari” albomidagi 4/9-fotografiya