MEHRINOZ TAKHIROVAning “Lentadagi fotografiyalar” albomi

“Lentadagi fotografiyalar” albomidagi 115/136-fotografiya