MEHRINOZ TAKHIROVAning “Lentadagi fotografiyalar” albomi

“Lentadagi fotografiyalar” albomidagi 138/153-fotografiya