MEHRINOZ TAKHIROVAning “Lentadagi fotografiyalar” albomi

“Lentadagi fotografiyalar” albomidagi 139/150-fotografiya