MEHRINOZ TAKHIROVAning “Lentadagi fotografiyalar” albomi

“Lentadagi fotografiyalar” albomidagi 142/153-fotografiya