BIBI NURning “Lentadagi fotografiyalar” albomi

“Lentadagi fotografiyalar” albomidagi 57/69-fotografiya