ТЕМУР АКАning “Lentadagi fotografiyalar” albomi

“Lentadagi fotografiyalar” albomidagi 80/85-fotografiya