DENIS MARRETIning “Lentadagi fotografiyalar” albomi

“Lentadagi fotografiyalar” albomidagi 46/48-fotografiya