DENIS MARRETIning “Lentadagi fotografiyalar” albomi

“Lentadagi fotografiyalar” albomidagi 47/48-fotografiya