VIR OTAJONOVning “Profil fotografiyalari” albomi

“Profil fotografiyalari” albomidagi 1/15-fotografiya