@Shuhrat @ning “Lentadagi fotografiyalar” albomi

“Lentadagi fotografiyalar” albomidagi 352/387-fotografiya