@mίrjสkђ๑η _mning “Lentadagi fotografiyalar” albomi