;)S...@...m...i... r.....@;)ning “Lentadagi fotografiyalar” albomi