VIR OTAJONOVning “Lentadagi fotografiyalar” albomi