radius 21 прастой каролning “Lentadagi fotografiyalar” albomi