^^Qizgina ^^ning “Iymon sari bir qadam!” albomi

Rosululloh alayhissalomdan so’radilar:”Yo Rosululloh, musulmonlarning afzali qaysi kishidir?”.”Qo’lidan va tilidan boshqa musulmonlar ozor topmagan kishidir”,- deb javob berdilar.