Nafs

  • Luqmoni Hakimdan: "Barcha dõstlardan ham aziz dushman qaysi?"deb sõraganlarida , u "Nafs", deb javob bergan ekan. Insonga bôysungan nafsni donishmandlar nafsi hamida, ya'ni gôzal nafs deydilar.Ularning ta'limotiga kõra ,nafsni ôldrish degani uni butunlay mahv etish bôlmay,balki islomiylashtrishdir.Islom dini esa dunyoning barcha nematlaridan me'yorida foydalanishga da'vat qilishi ma'lum.