Voajab!

  • Tulki bolasiga nasihat berib, Odamlar haqida uqtirar edi. Eplasang,tulkidek ayyorlik qilgin, Odamlardek ayyor bõlmagin, dedi.