Hayotim va Hayolim...

  • Bir kunda minglab hayol surasan, lekin hech biri haqiqat bolmaydi.

    Bir kuni wunday haqiqatni ko'rasan, uni esa hayolinga sig'dirolmaysan