Baxt

  • Ular uch kishi edilar. Qarasalar, yo'l chetidagi chuqurda Baxt yotibdi. Ulardan biri chuqurga qarab: – Ey, Baxt, menga pul ber, men boyib ketay! – dedi. – Mayli, оl, – dedi Baxt. U bir zumda boyib ketdi. Buni ko'rib ikkinchi yo'lovchining ham ishtaxasi ochilib ketdi: – Baxt menga ham pul va dang'illama uy ber depti. Baxt ol senga pul va dang'illama uy depti. Uchinchi yo'lovchi esa jimgina turaveradi. – Sen-chi, senga xech narsa kerak emasmi? – dep so'radi Baxt. Shuna u Baxtning ko'zlariga boqdida dedi. – Balki sening o'zinga ham biror narsa kerakdir? – Meni shu chuqurdan оlib chiqib qo'y! – dedinBaxt. Yo'lovchi uning qo'lidan tutib, chuqurdan olib chiqdi. Bахt esa lom-lum demay uning ortidan ergashdi. "O'sha uchinchi yo'lovchi siz emasmi?,,