Qadriga yeting!

  • Siz uchun ko'z yosh to'kkan insonlarni qadriga yeting.Balki YARATGAN sizni shu ko'zyoshlar evaziga asrayotgandur.