дард

 • Яна кузимда ёш дилимда алам 

   

  Аламим кулимга тутказар калам

   

  Охларим билмайсиз билмайсиз нолам

   

  Данийди мен сизни согинмасайдим

   

   

  Кунлар утаверар утаверар вакт хам

   

  Утади кетади бир кунлик бахт хам

   

  Кун келиб битади дилдаги дард хам

   

  Унда хам мен сизни согинмасайдим

   

   

  Согиниб йиглайман юрагим пора

   

  Хар ердан кидириб сизни овора

   

  Бахтли булармидим унутсам зора

   

  Унутиб хеч качон согинмасайдим 

   

   

  Кузингиз кураман хар битта кузда

   

  Сузингиз сезаман хар битта сузда

   

  Узингиз изламман хар битта юздан

   

  Тополмасдан куниб согинмасайдим

   

   

   

  Кечаларим бедор тунлар йиглайман

   

  Узгани уйласа мени согинмай 

   

  Ахволинг не дея бир бор йукламай

   

  Кадрим билмаганни бир бор согинмасадим................